• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

International Journal of Management and Social Researches (IJMAS)
Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar ve Dergisi  

Cilt:7  Sayı:13  Yıl:2020 (Son Sayı)
Jenerik

Understanding the Distribution of Organizational Decision-Making Authority
Dr. Murat ONUK
An Exploratory Analysis on Work/Life Balance Issues among Women Entrepreneurs in Turkey and Iran
Kimya MOHAMADI
Asst. Prof. Dr. Esin ERTEMSIR
Tarih Öğretimi ve Manevi Değerler
Dr.  Şahla MAMMADLİ
Slot Kavramının Havalimanları ve Havayolları Açısından İncelenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Tüzün Tolga İNAN
An Application Example on Cold Chain ​​Management of Dairy Products
Öğr. Gör. Özhan GÖRÇÜN
Serhat ÖZTÜRK
Türk Kültürü Bağlamında Keşfedilen İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kavramsal Analizi
Dr. Hilal BOZKURT YILDIRIM
Doç. Dr. N. Derya ERGUN ÖZLER
Cahiliye Devrinde Araplarda Sosyal ve İktisadi Hayat
Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞI
The First Challenge to Economic Rationality: Revisiting Allais Paradox
Assoc. Prof. Dr.  Gelengül KOÇASLAN
Küresel Finansal Krizlerin Türk Bankacılık Sektöründeki Risklere Yansımaları
Dr. Tülay AKBULAK
Birinci Dünya Savaşı’nın Son Yılında Osmanlı Kadınları Arasında Yaşanan Ahlaki Çözülmenin Vakit Gazetesine Yansımaları
Dr. Nevim TÜZÜN
2008 Küresel Krizinde Türk Medyasının Durumu
Doç. Dr. Yusuf YURDİGÜL
Türker ERKAN
Diyetisyen Desteği Alan Kadınların Çocukluk Çağı Ruhsal Travmalarının Yeme Tutumu ve Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Klinik Psikolog, Gülseren GÜL ANIK
Dr. Öğr. Üyesi, CIIP Muzaffer ŞAHİN
Ev Kadınlarının Ev-Eksenli Çalışma Deneyimleri: Gaziosmanpaşa İlçesi Örneği
Kinem TOKDEMİR
Belediyelerde Stratejik Planlama Uygulamaları Üzerine bir İnceleme “Küçükçekmece Belediyesi Örneği”
Mehmet KAPLAN
Prof. Dr. Akın MARŞAP
Does Foreign Trade Have an Impact on Poverty Level in Nigeria? Reality on Ground
Prof. Dr. Gylych JELILOV
Dr. Bilal ÇELİK
Romina Adla ABDALLAH
Kolaylaştırıcı Liderlik (Facilitative Leadership)
Prof. Dr. Fatih TÖREMEN
Dr. Cengiz MENGENCİ