• The Bosphorus Bridge
  • Slider Image
  • Slider Image

International Journal of Management and Social Researches (IJMAS)

 

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 12
İçindekiler

Çalışanların Yönetici Desteği, Duygu Düzenleme, İş Memnuniyeti ve Örgütsel Performans Algıları Arasındaki İlişkilerin Analizi: Sağlık Sektöründe Bir Uygulama
Dr. Vakkas ARSLAN

Turist Rehberliği Mesleğini Seçme Nedenleri 
Dr. Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN

Girişimcilikte Sosyal Sermayenin Rolü: Başarılı Girişimciler Üzerine Nitel bir Değerlendirme
Dr. Levent VURGUN

Zayıf Hadisi Makbul Kılan Unsurlar
Dr. Fethullah YILMAZ

II.Dünya Savaşına Genel Bir Bakış
Doç. Dr. Özgür YILDIZ

 

Yıl: 2019 Cilt: 6 Sayı: 11
İçindekiler

Farklı Perspektiflerle Kurum Kültürünü Anlamak
Doç. Dr. Yusuf YÜKSEL

İBB İSMEK’te Görev Alan Türkçe Eğitmenlerinin İSMEK Yabancılar İçin Türkçe Kursuna Yönelik Değerlendirmeleri
Doktora Öğrencisi Melike ERDİL

The Challenges for Female Professional Managers in Turkish Women NGO’s
Dr. Erhan ATAY
Dr. Habibe İLHAN
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Fatma ÖZCAN

Efficiency of Stakeholder Participation Efficiency of Stakeholder
Dr. Hakan ASLAN

Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılmasında Özel Sektörün Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Öğr. Gör. Elif EKİNCİ
Dr. Öğr. Üyesi Fatma YILMAZ

Pozitivist ve Liberal Toplum Görüşleri Ahmet Rıza ve Sabahattin Bey’in Görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi
Dr. Öğr. Üyesi Ümmet ERKAN

İş Güvenliğinin Geliştirilmesi ve Yerleştirilmesinde İş Memnuniyeti ve Örgütsel Bağlılığın Önemi Havacılık Sektöründe Bir Uygulama
Dr. Cengiz MENGENCİ
Dr. Sinem Güravşar GÖKÇE
Prof. Dr. Ranâ Özen KUTANİS
Doç. Dr. Abdurrahim EMHAN

Effects of Flexible Knowledge Inflow Structures and Environmental Analysis on Strategic Planning Performance
Dr. Hakan ASLAN

Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenimlerine İlişkin Doyum Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma
Arş. Gör. Tutku EKİZ
Arş. Gör. Nazife Bahar ÖZDERE
Öğr. Gör. G. Eda ŞENTÜRK

Otel İşletmelerindeki Web/Bulut Tabanlı Teknolojilere Dayalı Yönetim Sistemleri ve İşletme Başarısı İlişkisi
Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN

Finansal Başarısızlık Üzerine Bir Araştırma: BİST-100 Örneği
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR

Kişilerarası İletişimde Duygu Yönetiminin Rolü: Öğretmen-Öğrenci İletişimi Üzerine Bir Araştırma
Gülden DEMİR

Sosyal Pazarlamanın Finansal Başarıya Etkisi Üzerine Bir Çalışma: BİST-100 Örneği 
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf GÖR

Uluslararası Sistemde ABD’nin Değişen Paradigmaları
Doç. Dr. Burak KÜNTAY

Communication and Productivity with Guests at Front Office; A Qualitative Study on Hotels
Öğr. Gör. Kürşad SAYIN
Prof. Dr. Abdullah KARAMAN

Web Tabanlı Eğitimin Sağlık Alanında Kullanılabilirliği
Prof. Dr. Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ
Öğr. Gör. Zülfünaz ÖZER
Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILDIRIM

Tahkim Yargılamasında Kompetenz-Kompotenz Prensibi
Dr. Öğr. Üyesi Nazlı TÖRE

Beş Yıldızlı Kıyı Otellerinde İşveren Markası Bağlamında Fonksiyonel ve Duygusal Faydanın Örgütsel Çekiciliğe Etkisi
Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU
Dr. Mustafa ARAS 

Yaşayan Grafik” Atölye Çalışmasına Katılan Öğrencilerin Tasarım Süreçlerindeki Motivasyonları ve Tasarımlarındaki Özgünlük, Deneysellik ve Sanatsal Yaklaşımları
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Irmak AKÇADOĞAN